top of page
Søk
  • correctmaskin

Arbeidsmaskiner og sikkerhet: lovgivende rammer


Magni TH vier full oppmerksomhet om sikkerhet, det naturlige miljøet, elektromagnetiske utslipp og veitrafikkloven. Disse komplekse problemene krever inngående kunnskap om regulerings rammer, teknologiske aspekter og dyp sektor kunnskap. I denne korte artikkelen prøver vi å tydeliggjøre hovedretningslinjene som gjelder forskning og utvikling av Magni-maskiner.


Siden Magni roterende teleskoplastere per definisjon er arbeidsmaskiner, må de oppfylle kravene i maskin direktivet 2006/42 / EF og de tekniske forskriftene i sektoren. For å gjøre dette implementerer vi avansert teknologi og tekniske løsninger i samsvar med gjeldende forskrifter, og tar hensyn til ulike aspekter.


Magni TH-maskiner drives av termiske eller elektriske energikilder og samhandler med omgivelsene, i form av elektromagnetisk stråling og genererte induserte felt. Dermed må våre enheter overholde kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30 / EU og lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU.


Respekt for miljøet er kjernen i 2030 dagsordenen, Kyoto-traktaten og ulike EU-lovgivninger. For å redusere luftforurensning vises det til europeisk forskrift 2016/1628, som setter en grense for CO2-utslipp som hver maskin må overholde. Vår tekniske avdeling jobber hver dag for å gjøre kontinuerlige forbedringer i denne forbindelse.


Videre genererer maskiner støy. Magni-førerhuset er designet for å sikre maksimal akustisk komfort og minimere støy. Dette feltet er regulert av bransjeeksperter gjennom støydirektivet 2000/14 / EF.


Akkurat som alle andre produkt serier produsert av Magni, kan roterende teleskoplastere opp til RTH 6.25 kjøres på offentlige veier (Bk10 i Norge). Derfor må enhetene våre overholde motorisert vei kode. Åpenbart må hver maskin oppfylle kravene i landet der den er godkjent.


Fokuserer på operatørsikkerhet og arbeidsmiljø er nøkkelen for å designe maskiner med høy ytelse som beskytter arbeidstakernes helse og velvære. For å oppfylle de maksimale sikkerhetskravene, overholder hver Magni-maskin maskin direktiv 2006/42 / EF og italiensk lovdekret 81/08, som gjelder maskiner innen italiensk territorium.


Det lovgivningsmessige og regulatoriske panoramaet er komplekst og veldig bindende. Derfor tar Magni hensyn til alle detaljer og opererer på grunnlag av dr forskjellige forskrifter fra designfasen. Denne viktige innsatsen beskytter sluttbrukeren og alle som jobber med maskinen. Videre gjør dette Magni TH i stand til å markedsføre sikre, sertifiserte og testede maskiner, som er klare for videre kontroll av relevante instanser.


Bak hver Magni-maskin er det et design- og utviklingsteam som jobber for å sikre sikkerhet og overholdelse av nasjonale og internasjonale forskrifter. Det er derfor vi på Magni legger stor vekt på sikkerhetsspørsmålet. Vi gjør vårt beste hver dag for å oppfylle lovens krav, for som de sier "høyde er ingenting uten full kontroll og total sikkerhet".


46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page