top of page
Søk
  • correctmaskin

Hvorfor alkohol og løfteutstyr ikke blandes


Vi vet alle hvor risikabelt det er å kjøre beruset. Faren øker sterkt hvis du kjører tunge løftemaskiner. Virkningene av alkohol er mange. De kan være mer eller mindre åpenbare, men de påvirker alle arbeidsytelsen.


En av de første konsekvensene av å drikke alkohol, selv i relativt små doser, er konsentrasjonsvansker og tretthet. Vi har en tendens til å være mindre våken og mer utsatt for søvnforstyrrelser, redusert synsfelt, optiske forstyrrelser og redusert evne til å tilpasse seg nattesyn.


Alkohol påvirker også romlig-tidsmessige forhold. Individet begynner å oppleve en redusert reaksjonstid og har problemer med å oppfatte stimuli. Alkohol påvirker og kompliserer koordinering av bevegelser, som oppfattes med en betydelig forsinkelse. Dette fører også til en redusert evne til å vurdere avstander og det omkringliggende rommet.


Med større mengder alkohol forverres de tidligere symptomene og en endret bevissthetstilstand oppstår gjennom stimulering av euforiske opplevelser. Alkohol fremkaller en følelse av velvære og sikkerhet som fører til å overvurdere egne evner og ta risiko som i andre situasjoner aldri ville bli tatt. Ofte har effekten av alkohol en tendens til å bli undervurdert fordi de bare er delvis merkbare og varierer avhengig av mange faktorer. Disse inkluderer samspillet mellom mange medisiner og alkohol, for eksempel beroligende eller smertestillende midler, som forsterker de negative effektene.


Hos Magni, når det gjelder maskin sikkerhet, er vi i forkant med å forutse og løse eventuelle risikofaktorer for operatøren. Imidlertid innebærer sikkerhet på arbeidsplassen også direkte ansvaret til operatøren, som må oppføre seg ordentlig. Selv den sikreste maskinen kan bli farlig hvis den blir kjørt av en beruset operatør. Derfor er det viktig å øke bevisstheten om disse problemene for å fungere i total sikkerhet.

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page