top of page
Søk
 • correctmaskin

Viktigheten av å øke operatørbevisstheten for yrkesrisikoUansett prosjekt, må sikkerhet på jobben alltid komme først. Hos Magni vet vi dette godt. Selv de sikreste maskinene kan imidlertid bli farlige hvis sikkerhets- og atferdsregler ikke følges.


For Magni er sikkerhet et grunnleggende krav. I tillegg til å designe og implementere sikkerhetssystemer, sørger vi for å gi spesifikk og passende opplæring om bruk av maskinen, om beskyttelse av lasten og om sikkerheten til de omkringliggende arbeidstakerne.


Italiensk lovdekret 81/2008 fastslår at for at operatører skal kunne bruke spesielle midler og utstyr som krever ekspertise og ansvar, må de få spesifikk opplæring (art. 71, 73) og riktig instruksjon. Operatørene må lære seg å bruke maskinen riktig og være klar over risikoen for seg selv og andre. Spesielt kreves spesielle ferdigheter, teknisk forberedelse og høy ansvarsfølelse.


Derfor må operatører oppfylle spesifikke krav for å kunne utføre jobben sin. Videre kan disse maskinene kun kjøres og brukes av kompetent personale.


Generelt sett må operatørene overholde grunnleggende forpliktelser for å kunne bruke og vedlikeholde maskinen riktig:


 • arbeid i eller med maskinen må utføres av autorisert (opplært og instruert) og pålitelig personale;


 • sørg for at bare autorisert personale jobber på maskinen;


 • oppfylle den lovlige kjørealderen (ikke under 18 år);


 • tydelig tildele oppgavene til personalet i forhold til manøvrering, vedlikehold og reparasjon;


 • Før du begynner å jobbe, må autorisert personale ha lest instruksjonene


 • håndbok for maskinen, spesielt kapittelet om “Sikkerhet”, (det er for sent å gjøre dette når arbeidet allerede har startet);


 • personalet som bare noen ganger griper inn i tilfelle reparasjon eller vedlikehold av maskinen, må også ha lest bruksanvisningen.


 • sørge for at personalet er klar over sikkerhetstiltakene og farene som er beskrevet i bruksanvisningen;


 • følg sikkerhetshåndboken for riktig bruk av maskinen;


 • oppbevar bruksanvisningen inne i maskinen eller på byggeplassen (i tilfelle maskinen ikke har hytte);


 • oppbevar sikkerheten og faren Advarsler i helt leselig tilstand innenfor maskinens ytre ramme og inne i kabinen;


 • Ikke gjør noen endringer, tillegg eller konverteringer til maskinen som kan skade sikkerheten uten produsentens godkjennelse. Dette gjelder også installasjon og justering av sikkerhetsanordninger og ventiler samt sveising av bærende konstruksjonsdeler;


 • der det er angitt av produsenten eller identifisert og kreves av risikovurderingen, bruk personlig verneutstyr (PPE).


Operatører må bruke personlig verneutstyr. I vårt spesifikke tilfelle snakker vi om ”arbeidsklær, bestående av passende kjeledress som gir fri bevegelse”.


Videre, i henhold til lovdekret 81/08 art.75, 77, 79 og vedlegg VII for identifikasjon, inkluderer PPE til maskinføreren:


 • vernesko med tåhette av stål (eller materiale som sørger for samme nivå av sikkerhet og beskyttelse), innvendig såle og sklisikker såle;(UNI EN 345-S3 og påfølgende endringer);


 • verneutstyr og / eller kjeledress;(UNI EN 340 og påfølgende endringer);


 • hansker for beskyttelse mot mekanisk risiko under vedlikeholdsaktiviteter;(UNI EN 388 og påfølgende endringer);


 • vernebriller eller visir for mekanisk beskyttelse under vedlikeholdsaktiviteter;(UNI EN 166 og påfølgende endringer);


 • engangsmotstandsdyktige masker når du arbeider med åpen dør;(f.eks. EN 149-FFP2 eller masker mot støv, damp, røyk osv. etter en spesifikk risikovurdering);


 • hørselvern når du arbeider med åpen førerhus eller spesielt støyende arbeid, for eksempel rivningsarbeid, (i samsvar med standardene EN 352-1, EN 352-2, EN352- og påfølgende endringer).Disse må velges etter å ha gjennomført en støyrisikovurdering for de forskjellige arbeidsaktivitetene som er oppført i den spesifikke lydnivårapporten.


Sikkerhet er en av de viktigste aspektene å ta hensyn til når det gjelder løftemaskiner. Uten den faller alt annet fra hverandre. I tillegg til å tilby innovative og høytytende maskiner, sørger Magni for at de oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene i bransjen.

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page